Geplaatst op

Stookverbod houtkachels Amsterdam? Geen houtkachel verbod.

Er komt voorlopig en misschien wel nooit, een stookverbod op houtkachels in Amsterdam. In dit artikel leg ik de situatie uit. Om misverstanden te voorkomen heb ik contact gehad met de Gemeente Amsterdam.

Ik krijg soms klanten aan de telefoon die zich zorgen maken over het eventuele stookverbod in Amsterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ik kan hier kort over zijn, er staat nergens dat Amsterdam dit van plan is. Wat zijn ze dan wel van plan? Begin 2019 heeft het Team Luchtkwaliteit Amsterdam het Actieplan Schone Lucht gepresenteerd. Eén van de punten uit dit plan (*pagina 39) is, Biomassa en Houtrook.

Biomassa en Houtrook

Het Actieplan Schone Lucht stelt op pagina 39 het volgende:
Team Luchtkwaliteit Amsterdam erkend dat houtkachels, open haarden fijnstof en luchtvervuiling met zich meebrengen. Echter vanuit het oogpunt van duurzaamheid worden houtkachels óók gezien als een CO2 neutrale vorm van energie opwekken.


Er kleven dus voordelen (CO2 neutraal ) en nadelen (Fijnstof en rook) aan het stoken van houtkachels. Omdat deze voordelen en nadelen nog niet tegen elkaar zijn afgewogen door het team luchtkwaliteit Amsterdam heeft men een beslissing hierover nog niet genomen.

Wat gaat men dan wel doen om overlast van houtrook en fijnstof tegen te gaan?

Er komt dus geen stookverbod in Amsterdam, wat gaan ze dan wel doen? Omdat de meeste overlast van houtkachels vooral wordt veroorzaakt door de manier en moment van stoken, komt er een voorlichtingscampagne. In deze voorlichtingscampagne wordt stil gestaan bij een aantal punten om de overlast te verminderen. Vaak is het onwetendheid van de mensen en kunnen ze met goede voorlichting een hoop overlast te lijf gaan. Ik heb de gemeente Amsterdam om opheldering gevraagd en dit is wat ze mij schreven op 14 Mei 2019:

Er staan op dit moment geen plannen voor een verbod op houtkachels in het Actieplan Schone Lucht. Er staat wel dat we met bewoners en betrokken partijen na moeten gaan denken over hoe om te gaan met de uitstoot van fijnstof die houtkachels brengen. Landelijk is er ook  gesproken over hoe de nadelen van houtstook aan te pakken. Men heeft voor nu gekozen voor voorlichting., met name gericht op de dagen dat houtstook tot extra problemen leidt. De gemeente is inderdaad van plan die campagne over te nemen. Ik hoop u met dit antwoord enig inzicht te geven in de stand van zaken.
Vriendelijke groet,
Team Luchtkwaliteit

Conclusie

We kunnen uit het antwoord van de gemeente Amsterdam duidelijk opmaken dat er geen verbod komt op houtkachels in Amsterdam. Dat neemt niet weg dat we om elkaar moeten denken, houdt er rekening mee dat houtkachels voor overlast kunnen zorgen bij verkeerd gebruik. Stook niet zomaar met stil weer en zorg voor droog hout.